ค้นหาโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ AJ EV BIKE ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ
AJ EV BIKE มีตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศไทย สำหรับท่านใดที่สนใจใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณภาพสูง
ได้มาตรฐานระดับสากล และมีบริการหลังการขายที่ครบวงจร สามารถเข้ามาทดลองขับที่โชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ AJ EV BIKE ที่อยู่ใกล้บ้านคุณได้เลย
  โชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ AJ EV BIKE สาขาภาคกลาง
AJ EV BIKE สาขา สระบุรี (ตลาดรถไฟ)
AJ EV BIKE สาขา สระบุรี (ถนนสายเอเชีย)
บริษัท อีวีไบค์ มอเตอร์ สระบุรี จำกัด
221/65 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม  ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสะบุรี  จังหวัดสระบุรี
Tel. 063-197-9595
image
AJ EV BIKE สาขา ปทุมธานี
บริษัท ซัคเซส เทค จำกัด (สาขาปทุมธานี)
54/183 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 
Tel.065-623-9328
image
AJ EV BIKE สาขา สมุทรปราการ 
บริษัท อีวีไบค์ คลับ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
107/ 16 หมู่ 9 ตำบลบางครู อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 
Tel. 098-869-4415
image
AJ EV BIKE สาขา  นนทบุรี
บริษัทเอเซ็ทพลัส (ประเทศไทย)จำกัด
หมู่บ้านมายอิสระราชพฤกษ์ เลขที่ 109/78
หมุ่ที่10 ตำบลบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
Tel.086-889-6999
image
AJ EV BIKE สาขา นครปฐม
บริษัท เคเอสพี อีวี จำกัด
138/39-40 หมู่ 19 ตำบลบางหลวง
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
Tel.087-079-2934
image
AJ EV BIKE สาขา นครปฐม
บริษัท ซิกทีเอ็น ช็อป จำกัด
8/8 หมู่ 5 ตำบลทุ่งขวาง
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
Tel.086-176-0155
image
AJ EV BIKE สาขา พิษณุโลก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิพัฒน์มอเตอร์เทค
เลขที่125/7หมู่7 ตำบลบางระกำ
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
Tel. 089-703-1806
AJ EV BIKE สาขา อ่างทอง 
บริษัทภูมิ แอสโซชิเอชั่น จำกัด (อ่างทอง)
เลขที่ 600/ข หมู่ที่2 ตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
Tel.088-492-1888
image
AJ EV BIKE สาขา ปทุมธานี
บริษัท บุญธัญ 2020 จำกัด
115/20 หมู่บ้านเปี่ยมสุขเอสเกตกรุงเทพปทุมธานี
หมู่ที่ 3ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
Tel.090-962-6719
image
AJ EV BIKE สาขา เพชรบูรณ์
บริษัท ตรีเพชร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
58/41 ถนนเทพาพัฒนา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
Tel.062-526-5558
AJ EV BIKE สาขา นนทบุรี
บริษัท เอ็น เจ อีวี ไบค์ จำกัด
109/44 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบังทอง จังหวัดนนทบุรี
Tel.082-632-2092
image
AJ EV BIKE สาขา นครปฐม
บริษัท NB EV BIKE จำกัด
88/73 หมู่ที่ 10 ต.บางช้าง 
อ.สามพราน จ. นครปฐม
Tel.091-779-9119
image
AJ EV BIKE สาขา สุพรรณบุรี
บรัษัทเกรียงไกรมอเตอร์เชลล์ จำกัด
309/1-4 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.086-346-2575
image
AJ EV BIKE สาขา นครปฐม
บริษัท เกรียงไกรมอเตอร์เชลล์ จำกัด สาขานครปฐม
141/1-2-3 ถนนราชวีถี บลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
Tel.091-965-3928
image
AJ EV BIKE สาขา สมุทรปราการ
บริษัท พรโชคกลการ จำกัด
2930 /1-3 หมู่ที่4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
Tel.089-141-4344
image
AJ EV BIKE สาขา นครสรรค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเพิ่มพล
669 หมู่ที่6 ตำบลลาดยาว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสรรค์
Tel.099-242-2965
image
AJ EV BIKE สาขา สมุทรปราการ
บริษัท สินสุข เทรดดิ้ง จำกัด
123/291 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Tel.089-833-6333
image
AJ EV BIKE สาขา นครสวรรค์
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ที เอส ซี นครสววรรค์
445 /45 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
Tel.092-569-8236
AJ EV BIKE สาขา สมุทรปราการ
บริษัท อีวีอีซี่ จำกัด
78/108 หมู่บ้านเดอะแพลน ชอยจงศิริ ถนนบางพลี-ตำหรุ
ตำบลบงพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Tel.086-888-8522
image
AJ EV BIKE สาขา ปทุมธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยานันต์เจริญยนต์ จำกัด
10/6 หมู่ที่ 4 ตำบลบางยะแยง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
Tel.083-263-5391
AJ EV BIKE สาขา อยุธยา 
บริษัทภูมิ แอสโซชิเอชั่น จำกัด (สาขาอยุธยา)
85/16-17 หมู่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Tel.088-492-1888
image
AJ EV BIKE สาขา ( ปทุมธานี-สะพานนวลฉวี )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยานันต์เจริญยนต์ จำกัด
10/6 หมู่ที่ 4 ตำบลบางยะแยง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
Tel.083-263-5391
AJ EV BIKE สาขา สมุทรสาคร
บริษัท วีรวิชญ์ 168 กร๊ป จำกัด
322/11 ก-ง ถนนนิคมรถไฟ ตำบลมหาชัย
อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร
Tel.064-168-7935
image
AJ EV BIKE สาขา ( ปทุมธานี สาขาตลาดใหญ่ลำลูกกา )
บริษัท พี-ไบค์ จำกัด
สาขาตลาดใหญ่ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Tel.082-558-8666
image
AJ EV BIKE สาขา อยุธยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเน็ค ออโต้เทค
19/69 หมู่ที่4 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tel.093-351-7053
AJ EV BIKE สาขา สิงห์บุรี
ร้าน รถไฟฟ้า สิงห์บุรี
159/24 หมู่7 ถนนนายทองเหม็น ตำบลบางมัญ
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Tel.087-411-4120
image
AJ EV BIKE สาขา ปทุมธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเจมอเตอร์ เชอร์วิส
40/15 หมู่ 4 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลบึ่งสนั่น
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Tel.081-816-3408
image
AJ EV BIKE สาขา กรุงเทพ ( สมุทรสาคร-เจษฎา3 )
บริษัท แอดว้านซ์ บิลด์ดิ้ง โชลูชั่น จำกัด
55อาคารมโนศิริ ห้องเลขที่ 4/1-1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Tel.086-310-0101
image
AJ EV BIKE สาขา อยุธยา
บริษัท นิวโรจนะยานยนต์ จำกัด
106-107 หมู่ที่ 2 ตำบล สามเรือน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tel.035-227-252-53
image
AJ EV BIKE สาขา ราชบุรี
บริษัท ธัญญ์ศิริ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
98/ 5 หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
Tel.086-374-0324
image
AJ EV BIKE สาขา นนทบุรี
บริษัท จัสติน 2021 เชลแอนด์เชอร์วิส จำกัด
55/86 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Tel.081-431-3300
AJ EV BIKE สาขา ลพบุรี
ห้างหุ้นส่วนสามมหาเศรษฐี
217/14 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
Tel.086-375-5399
image
AJ EV BIKE สาขา อยุธยา
ร้าน ต้นอะไหล่ 
68/84 หมู่ที่ 2 ตำบลสามกอ
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tel.099-701-3999
image
AJ EV BIKE สาขา ปทุมธานี
บริษัท ลินินทอยส์ จำกัด
10/10 ม4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel.083-834-8880
AJ EV BIKE สาขา สระบุรี
บริษัท เจ้าสัวไบค์ จำกัด
เลขที่ 17/1 หมู่ที่10 ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี
ตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
Tel. 094-840-7888
image
AJ EV BIKE สาขา นครปฐม (ตัวเมือง)
บริษัท ธัญญ์ศิริ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ( ธนูทอง) สาขา1
เลขที 44/4 หมู่7 ตำบลพระประโทน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel.086-374-0324
image
AJ EV BIKE สาขา นครปฐม (วัดไผ่ล้อม)
บริษัท ธัญญ์ศิริ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ( ธนูทอง) สาขา2
เลขที 44/4 หมู่7 ตำบลพระประโทน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel.086-374-0324
image
AJ EV BIKE สาขา ราชบุรี
บริษัท ธัญญ์ศิริ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ( ธนูทอง) สาขา3
เลขที 98/ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
Tel.086-374-0324
image
AJ EV BIKE สาขา สมุทรสาคร
บริษัท แอดว้านซ์ บิลด์ดิ้ง โชลูชั่น จำกัด
เลขที่ 55อาคารมโนศิริ ห้องเลขที่ 4/1-1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Tel.086-310-0101
image
AJ EV BIKE สาขา สมุทรปราการ (บางพลี)
บริษัท จัสติน 2021 เชลแอนด์เชอร์วิส จำกัด
เลขที่ 55/86 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Tel.081-431-3300
image
AJ EV BIKE สาขา อยุธยา
บริษัทภูมิ แอสโซชิเอชั่น จำกัด สาขา1
เลขที่ 600/ข หมู่ที่2 ตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
Tel.088-492-1888
image
AJ EV BIKE สาขา อยุธยา  (โรจนะ)
บริษัท เจทีเอส ช็อป อีเลคทริค จำกัด
19/26 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม
อำเภออุทัย จังหวัดนครศรีอยุธยา
Tel.093-625-7053
image
AJ EV BIKE สาขา สระบุรี
บริษัท เอมิญ่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
591/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
Tel.085-174-4225
image
AJ EV BIKE สาขา ชัยนาท
บริษัท อีวี ลีก้า ไบค์ จำกัด
198 ถนนทางหลวง340 ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
Tel.096-542-5561
image
AJ EV BIKE สาขา ชัยนาท-อ.สรรพยา
บริษัท เอ็นพีเค เพาเวอร์ จำกัด
85/6 หมู่ที่ 4 ตำบลสรรพยา
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
Tel.084-660-9096
image
AJ EV BIKE สาขา สมุทรปราการ (บางพลี)
บริษัท พี-ไบค์ จำกัด (สาขาบางพลี)
 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Tel. 082-558-8666
image
AJ EV BIKE สาขา ปทุมธานี (ตลาดใหญ่ลำลูกกา)
บริษัท พี-ไบค์ จำกัด (สาขาตลาดใหญ่ลำลูกกา)
สาขาตลาดใหญ่ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
Tel. 082-558-8666
image
AJ EV BIKE สาขา ปทุมธานี (สาขาตลาดเอซี/ตลาดลาดสวาย)
บริษัท พี-ไบค์ จำกัด (สาขาตลาดเอซี/ตลาดลาดสวาย)
ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Tel.082-558-8666
AJ EV BIKE สาขา อ่างทอง
บริษัท เพิ่มทรัพย์สหยนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
66/11 หมู่ 1 ตำบล จรเข้ร้อง
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
Tel. 081-529-3484

image
AJ EV BIKE สาขา ลพบุรี (บ้านเบิก ลพบุรี)
บริษัท เพิ่มทรัพย์สหยนต์ จำกัด (สาขาบ้านเบิก ลพบุรี)
130-130/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านเบิก
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
Tel. 092-597-9048
 

AJ EV BIKE สาขา ราชบุรี
 บริษัท ส.มิตรไทย สมาร์ท อีวี จำกัด
35-45 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
Tel. 093-227-9849
AJ EV BIKE สาขา สระบุรี
บริษัท อีไบร์ท มอเตอร์ จำกัด
591/5-6 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
TEL 095-929-9515
AJ EV BIKE สาขา อยุธยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หิรัญมอเตอร์ สาย1
349,349/1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Tel : 062-632-7785

AJ EV BIKE สาขา ลพบุรี ( เมืองลพบุรี)
บริษัท สปีดเวย์ 3 กรุ๊ปแอนด์เซอร์วิส จำกัด
217 ถนนนารายณ์ ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
Tel. 036-412-918
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้